Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rattssakerhetsce/public_html/wp-content/plugins/Ebor-Framework-master/ebor_cpt.php on line 788
Startsida - Rättssäkerhetscentrum

Rättssäkerhetscentrum;
en plattform där psykologi och juridik möts

Välkommen till vår psykologmottagning och vårt familjecenter med rättspsykologisk profil, här hjälper vi den enskilde individen och hela familjer som fått psykisk ohälsa genom att ha erfarit rättsliga processer på något vis som t ex genom vårdnads- och umgängestvister samt LVU eller varit aktuell i en brottmålsprocess.

Du som söker till oss kan vara den som utsatt någon, eller den som blivit utsatt för något som lett till en rättslig process av något slag. Du kan också vara anhörig till någon som utsatt någon eller blivit utsatt för något som lett till en rättslig process av något slag.

Kontakta oss

För prisuppgifter och frågor om tjänster, kontakta oss via detta formulär. Vi svarar vanligtvis inom tjugofyra timmar.

Är du djupt deprimerad och, eller befinner dig i en svår kris så rekommenderar vi dig att kontakta din vårdcentral eller 1177. Vid akut läge, ring 112 eller ta dig till närmsta akutmottagning.

Kontakt